Thomashuis Bunde
De goede zorg van zorgondernemersIn 2003 is het eerste zogeheten Thomashuis opengegaan, een particulier initiatief van een vader die ontevreden was over de wijze waarop de reguliere zorg met verstandelijk gehandicapten omgaat.

Nu, twee jaar, later schieten de Thomashuizen bij wijze van spreken als paddestoelen uit de grond. Initiatiefnemer Hans van Putten is vader van een gehandicapte zoon naar wie de huizen vernoemd zijn. Hij was werkzaam in de reclame maar ging zich steeds meer verdiepen in de achtergrond van verstandelijk gehandicapten. Daarbij merkte hij dat de reguliere gezondheidszorg vaak een log apparaat is waar bureaucratie meer aandacht krijgt dan de gehandicapte mens aan zorg ontvangt. En daar is hij het niet mee eens. Zijn idee voor de franchise-formule van de Thomashuizen, particuliere woonhuizen waar zeven tot acht gehandicapten wonen en verzorgd worden door inwonende zorgondernemers, belandde in de reguliere zorg op de bekende stapel. Dus besloot hij het op eigen houtje te doen. Inmiddels zijn er zo'n zeventien Thomashuizen open of volop in de voorbereidingsfase, zoals het Thomashuis 'Ingendael' aan de Pasweg 4 te Bunde, waar Max en Marij de Barbanson-Willems in mei/juni 2006 van start zullen gaan.

Rust en ruimte
Hun kinderen zijn volwassen en allang de deur uit. Voor Max en Marij brak op een gegeven moment een periode aan waarin ze zich bezonnen op een nieuwe toekomst. Marij: "We zochten allang naar een manier om ons leven een andere wending te geven en toen we in de Volkskrant een artikel lazen over de Thomashuizen was onze interesse gelijk gewekt. We hebben allebei jarenlange ervaring in de gezondheidszorg en er van alles gezien, meegemaakt en als het ware overleefd. Het krantenartikel werd uitgeknipt en bewaard, wat al heel veelzeggend is eigenlijk. Toen zijn we naar het Thomashuis in Vaals-Lemiers gegaan en waren na een rondleiding razend enthousiast. Het voldeed precies aan onze verwachtingen en hoe er naar ons inzicht met verstandelijk gehandicapten mensen moet worden omgegaan: menselijk, in alle rust en met alle aandacht van dien." Zo werd het hele proces in werking gezet en na meer dan een jaar voorbereiding, waaronder de zoektocht naar een geschikte woning, zijn Max en Marij aan de laatste maanden van hun voorbereidingsfase bezig. Max: "Het is de bedoeling dat we een echt familiehuis bieden waarin elke bewoner naast zijn of haar eigen zit/slaapkamer ook gebruik maakt van de gezamenlijke woon- en leefruimte. Men moet echt het gevoel hebben thuis te zijn, zodat ook de bezoekende familie met een gerust hart weer naar huis gaat in de wetenschap dat hun gehandicapte zoon, dochter of familielid in goede handen is. We zijn nu bezig met het samenstellen van onze groep bewoners, daar willen we heel zorgvuldig in te werk gaan. Verder kunnen we geheel naar eigen inzichten invulling geven aan ons Thomashuis, zo zullen wij mede vanuit onze creatieve achtergrond (Max studeerde in Hasselt af als kunstfotograaf en kwam later door toeval in aanraking met gehandicapten door een cursus fotografie voor ze te verzorgen) en interesses veel doen met creativiteit en onze bewoners daar ook in stimuleren. Zo willen wij ook een moestuin aanleggen zodat ze zelf hun eigen groente en fruit kunnen verbouwen.

Krijgt er veel voor terug
Het is een behoorlijke verantwoordelijkheid die de zorgondernemers op zich nemen, maar door hun ervaring en persoonlijke instelling zien zij het niet als een extra belasting, ook al is het zeven dagen per week vierentwintig uur paraat zijn. Er wordt natuurlijk ook een beroep gedaan op vrijwilligers en indien noodzakelijk, andere hulpverlenende instanties, zoals een arts, een specialist of het ziekenhuis. Ook bewaakt Stichting Perspectief (onafhankelijk en erkend door het ministerie van VWS) nauwlettende de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning door periodieke evaluaties en overleg met alle betrokkenen. In een Thomashuis krijgt de verstandelijk gehandicapte mens alle gelegenheid zichzelf te zijn, tegen een achtergrond van gezelligheid en warmte die er ook in een normaal gezinsleven te vinden is. Voor Max en Marij, die door hun werk in de reguliere gezondheidszorg juist gesterkt zijn in de motivatie om op een zinvolle manier bij te dragen aan het leven van hun gehandicapte medemens, zullen de vruchten van hun inzet en arbeid pas over een paar maanden zichtbaar zijn. Max: "Als we in ons Thomashuis lachende en blije gezichten zien, dan weten wij dat wij in onze opzet geslaagd zijn. Onze eerste bewoner hebben we al, de zes maanden jonge Bono die gegarandeerd voor heel veel pret zal zorgen straks..."Deel 2
"We voelden ons er vanaf de eerste minuut al thuis!"

Bunde - Begin dit jaar stelde de Gloriette u aan Max en Marij de Barbanson-Willems voor die druk bezig waren met de voorbereidingen voor de opening van hun Thomashuis Ingendael aan de Pasweg. Spannend, want nu is het zover!

In juni zullen de eerste twee bewoners hun entree maken in huize Ingendael. Max, Marij en hun vrolijke viervoeter Bono wonen er al sinds 2 mei en hebben uiteraard nog veel werk voor de boeg. Bono inspecteert de tuin en onderzoekt proefondervindelijk de kwaliteit van enkele afgezaagde takken, terwijl zijn baasjes en zorgondernemers Max en Marij druk doende zijn om de ontvangst van hun eerste twee clienten op rolletjes te laten verlopen. "Het is een prachtig pand en wij voelen ons zeer vereerd dat wij hier mogen wonen en werken", zegt Max die samen met Marij besloot als zelfstandig ondernemers in de zorg te gaan werken. "Eigenlijk voelden wij ons hier al vanaf het eerste moment thuis", reageert Marij, "het huis ligt in een mooie omgeving en straalt zoveel rust en harmonie uit, dat komt de kwaliteit van leven alleen maar ten goede." Wie van Bunde naar Geulle rijdt of andersom, kan het grote aankondigingsbord in de voortuin niet over het hoofd zien. Vanaf de weg oogt het huis heel statig, met een mooie oprit en veel groen. Dankzij een praktische verbouwing is de balans tussen authenticiteit en modern comfort precies goed. Elke kamer heeft een eigen sfeer en uitstraling, net zoals elke bewoner zijn of haar eigen persoonlijkheid heeft. "De bezetting is berekend op zes tot zeven bewoners en een logeergast. Ook zullen we medewerkers in dienst nemen, geleidelijk aan. De verwachting is dat we tegen het eind van 2006 alle bewoners verwelkomd hebben", aldus Max.

Een familie
Alhoewel Max en Marij allebei jarenlange ervaring hebben in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, is dit voor hen ook een heel nieuw avontuur. "Als we kijken en luisteren naar onze collega's in de andere Thomashuizen, dan nemen we hun adviezen en tips zeker ter harte. Deze kleinschalige manier van wonen maakt dat je met zijn allen een grote familie bent die veel dingen samen doet, zoals samen eten 's avonds, met zijn allen een dagje op stap. Maar er is ook ruimte om je terug te trekken, dat geldt net zo goed voor onze clienten als onszelf", zegt Marij. "Ook als de ouders, voogden of andere mensen op bezoek komen moet het mogelijk zijn dat men een beetje privacy heeft. De kamers zijn er zeker ruim genoeg voor." In overleg zal ook de dagbesteding worden ingevuld, het Thomashuis biedt voldoende gelegenheid en activiteiten om dit op een nieuwe en creatieve wijze gestalte te geven. Maar bestaande routines worden niet zondermeer zomaar doorbroken. "Wie gewend is om buitenshuis naar een dagopvang te gaan en dit als prettig ervaart, die kan dat natuurlijk gewoon blijven doen", beaamt Marij, "al zullen wij hier in Ingendael, zeker met een mooie grote tuin tot onze beschikking, de leukste dingen kunnen doen." "Zoals kersen plukken en zelf kersenjam maken", vult Max haar aan.

ISO-certificaat
Hoe dan ook, de bewoners van een Thomashuis zullen op de eerste plaats de ruimte krijgen zichzelf te zijn binnen een open en duidelijke organisatie. Ook het contact met de omgeving speelt daarin een niet onbelangrijke rol. Bewoners en bedrijven in Bunde en omstreken mogen zich gerust betrokken voelen bij de opbouw van deze nieuwe familie. Dat dit niet uit het luchtledige is gegrepen, blijkt uit het feit dat Thomashuizen Nederland als een van de eerste organisaties in de gehandicaptenzorg een ISO-certificaat mocht ontvangen. Ook Thomashuis Ingendael, met Max en Marij de Barbanson-Willems als zorgondernemers, zal dit tijdens een Open Dag in het najaar aan elke belangstellende uit de doeken doen. Wie weet met zelfgemaakte producten uit eigen tuin...?


Voor informatie: Thomashuis Ingendael 043-3477477 of www.thomashuizen.nl

Terug naar overzicht