"We leven hier in een sociaal paradijs"Hij was net terug uit Alphen aan den Rijn waar het Nederlands Genootschap van Burgemeesters op 7 oktober het 50-jarige bestaan vierde. Kranten, radio, tv en internet lieten deze conferentie niet zomaar passeren en laafden zich prompt aan de vraag of het ambt van de burgemeester nog wel zo zinvol was, zoals men alleen in Nederland op zoek gaat naar de bodem van een nog uit te graven put. Voor Ger Kockelkorn lijkt dit allemaal niet meer zo relevant, het eind van zijn zesjarige ambtstermijn is namelijk in zicht. De Gloriette ging op bezoek en we maakten samen een balans op van zes jaar Meerssen.

Op de vraag of hij tevreden is over zijn functioneren als burgemeester, antwoordt Ger Kockelkorn dat hij het liever aan anderen overlaat om dat te beoordelen. Hij wijdde zich echter met genoegen aan zijn nieuwe taak in een boeiende gemeente waar met name het gemeenschapsleven, de leefbaarheid en kwaliteit van wonen prioriteit genieten, aldus de scheidende burgemeester. Even is het stil en dan schiet een plotselinge glimlach volmondig door in een spontane schaterlach. "De burgers hebben zelf duidelijk gemaakt dat ze dat zo willen. En dat kan natuurlijk beperkingen opleggen voor een dynamisch beleid inzake ontwikkelingen, want als je de dingen kwalitatief in stand wilt houden zoals ze zijn en liever niet teveel veranderingen wilt, dan kan dat wringen met grootse plannen. In Meerssen heeft men geen behoefte aan grootse plannen, dus als die hier geen doorgang vonden, dan is dat conform de wensen van de bevolking en de gemeenteraad. (Opnieuw een lachsalvo) Je krijgt moeilijkheden als je teveel wilt!

Maar we hebben natuurlijk toch het nodige gedaan en de kern Meerssen kwalitatief bij de tijd gebracht. We hebben een mooi winkelcentrum met aandacht voor speciaalzaken die je elders niet zo snel aantreft, dus dat is iets waarvoor mensen de moeite nemen om naar Meerssen te komen. Ook is er een begin gemaakt om de centra's van de andere kernen zoals Bunde, Geulle, Ulestraten etc te revitaliseren, die plannen liggen klaar voor bespreking door de gemeenteraad tijdens de vergadering eind oktober. Ruimtelijke, inhoudelijke en financiele kaders worden dan vastgesteld."

Sfeervol Meerssen
"Wat ik een van de belangrijkste resultaten van de afgelopen periode vind, is de nieuwbouw van het Stella Maris College met daarin aangebracht de combinatie van de openbare bibliotheek en de schoolmediatheek. Het is een moderne formule die op een heel passende manier gerealiseerd is, het gebouw heeft een uitstraling die volledig aansluit op de omgeving. We hebben nu een bibliotheek van topniveau, zoek dat maar eens elders in de kleinere gemeenten van Zuid-Limburg, dat vind je niet. Verder hebben we een aantal hoofdwegen verbeterd, het hele stratenplan is zogezegd opgepakt. Datzelfde is gebeurd richting Rothem en in de Vliegenstraat te Bunde. We zijn nu ook bezig in de Catharinastraat te Ulestraten en voor Geulle is een project opgezet waarin we samenwerken met een zeer aansprekende architect, Jo Crepain, die beschouwd wordt als een van de smaakmakers in Belgie. In Meerssen zitten we op de lijn van als we iets doen, dan moet het kwaliteit hebben. En dat moeten we vooral volhouden, dus geen half werk! Zo hebben we het park flink opgeknapt -wat een mooi gegeven is, zo midden in het centrum- en ik denk dat nu de economie hier weer begint te draaien, dat Meerssen er klaar voor is om als een tweede plan in de periferie , als een speciaal centrum en satelliet van de stad Maastricht te fungeren. Behalve die uitstraling naar buiten toe, is het ook de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de riolering werkt en dergelijke. Wij kiezen ervoor om de burger niet extra te belasten, verhogen de tarieven niet en zetten als zodanig de koopkrachtontwikkeling niet onder druk."

De mens achter de burgemeester
Al met al is Ger Kockelkorn niet ontevreden als hij zo terugblikt op de voorbije zes jaar. Hij werkte prettig samen in het College en prijst de goede verhoudingen op intermenselijk vlak wat zeker geldt voor de gemeenteraad. Op 21 januari 2006 is het voorbij, of zoals hij zelf zegt, dan is het mooi geweest. "In november ben ik 62 jaar, na meer dan dertig jaar in de politiek en het openbaar bestuur werkzaam te zijn geweest, wordt het tijd om me als onbezoldigd medewerker in dienst van mijn echtgenote te stellen. Natuurlijk kan ik mijn gevoel voor maatschappelijke ori‘ntatie niet loslaten, daarvoor heb ik teveel realiteitszin en een natuurlijke nieuwsgierigheid naar hoe zaken zich ontwikkelen. Maar ik zal genoeg tijd overhouden om samen met mijn vrouw leuke dingen te doen, we houden allebei veel van cultuur en de natuur... Ik blijf zeker veel lezen en ga nu ik het Meerssens een beetje beheers het Italiaans leren, ook ben ik van plan om de filosofie nader te bestuderen. We blijven zeker in Meerssen wonen waar ik de laatste jaren goede vrienden heb gevonden. Dus goede boeken, goede muziek , lekker Italiaans eten en veel tijd met mijn familie en gezin doorbrengen, dat zijn mijn wensen en vooruitzichten. En zo af en toe een mooie vrouw voorbij zien wandelen! Wat ik aan Meerssen karakteristiek vind? Heel indrukwekkend vind ik toch wel de Basiliek. Het is een magnifiek gezicht als je van de autobaan uit de richting Kerkrade komt aanrijden en dat cultuurhistorisch monument zo ziet opdoemen, je zou denken dat je ergens in Frankrijk bent. Wat de inwoners betreft, noem ik de behoorlijk sterke en vitale sociale cohesie, ondanks het feit dat de gemeente uit verschillende dorpjes en kerngemeenten bestaat. Zo is er bijvoorbeeld een grote bereidwilligheid om vrijwilligerswerk te doen. Als je de cijfers met grote steden vergelijkt, waar het zeer schrikbarend is, dan leven wij hier zeker in een sociaal paradijs."

Terug naar overzicht