Yves Leterme in Riemst


RIEMST - De familie Jackers van de Antoniushoeve in Val-Meer ontving zaterdag 27 mei een bijzondere gast. Minister-President Yves Leterme was een dagje op bezoek en bezocht er diverse locaties.

Directe aanleiding voor zijn komst naar de Zuid-Limburgse plattelandsgemeente was het congres van CD&V-Riemst waar nieuwe kandidaten werden voorgesteld en ook het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen werd goedgekeurd. Nadat Yves Leterme samen met de plaatselijke CD&V-afdeling een aantal Vlaamse dossiers besproken had, was het tijd voor de kennismaking met een typisch Riemster landbouwbedrijf.

Zo werd hij met paard en kar naar de hoeve van de familie Jackers gebracht waar hij in aanwezigheid van pers, belangstellenden en lokale politici een rondleiding kreeg. Mathieu Vrancken van de Landbouwraad en een delegatie van de Groene Kring, een vereniging voor jonge landbouwers, stelden de Minister-President enkele pittige vragen over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen. Het huidige programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO) loopt dit jaar namelijk af en zal worden opgevolgd door een nieuw programma voor de periode van 2007-2013. "Er zal 40% minder Europees geld naar de Vlaamse landbouwbedrijven gaan stromen", verklaarde de Minister-President, "wat wij vanuit de Vlaamse begroting moeten gaan opvangen. Om dit te kunnen dragen zullen sommige kosten voortaan door de gemeentebesturen moeten worden opgebracht. Momenteel zijn we nog volop in gesprek over een precieze invulling van het gehele programma."

Naast serieuze zaken was er echter ook volop ruimte voor ontspanning en hilariteit. Yves Leterme loopt door een ongelukkige beweging al een dikke week met zijn linkerenkel in het gips. Een beschermingspak tegen de modder in de stallen wilde echter niet over de gipsen enkel heen, dus werd er gekozen voor een minder modderige mise-en-scene. De mooie paarden van de Antoniushoeve lieten zich uiteraard van hun beste kant zien. De dag werd besloten met een bezoek aan de mergelgrotten van Zichen-Zussen-Bolder.Terug naar overzicht