Jan Peumans, tien jaar burgemeester
RIEMST - Zaterdag 28 mei stond het Paenhuys in Riemst feestelijk te schudden op zijn grondvesten vanwege het tienjarig jubileum van burgermeester Jan Peumans. De opbrengst van de avond is voor Natuurpunt en hun project Plateau Caestert, een waardevol bosrijk natuurgebied met unieke mergelgrotten.

De gemeente Riemst richt zich in haar doelstellingen met nadruk op een aangenaam en leefbaar klimaat waarin het motto "Leven en Samen-leven" een centrale rol speelt. Volgens burgemeester Jan Peumans, die gespecialiseerd is in mobiliteit en verkeersveiligheid, hangt de aantrekkelijkheid van een gemeente mede af van de balans en het samenspel tussen bevolking, bestuur en de fysieke omgeving. Behoud en onderhoud van een ecologisch erfgoed zoals Plateau Caestert spreekt dan voor zich. In de voorbije tien jaren heeft Riemst net als elke andere gemeente te maken gekregen met veranderende waarden in de samenleving. "Dat heeft zowel positieve als minder positieve gevolgen", aldus Jan Peumans, "maar onze gemeente is op zich een probleemloze gemeente die gevrijwaard blijft van storende maatschappelijke fenomenen." Voor de toekomst hoopt de in Maastricht geboren Vlaming dat vooral de jongere generaties zich bewust blijven van hun mogelijkheden op lokaal en interregionaal niveau. Want het sociaal-cultureel draagvlak inzake verenigingsleven, sport en andere activiteiten zal toch door jongeren moeten worden hoog gehouden. Daarnaast hoopt Jan Peumans dat ze meer jonge mensen bereiken en weten te motiveren tot betrokkenheid bij lokale en regionale politiek, opdat zo de voorwaarden voor een leefbare omgeving gewaarborgd blijven. "In een gemeente als Riemst, met haar kerkdorpen en de sfeer van het platteland, geldt een andere cultuur dan in de grote stadskernen. Wij zijn echter wel voorzien van de belangrijkste voorzieningen zoals school, een bibliotheek, sportaccommodaties, het OCMW en de wijkagent. Ook hebben wij bewust gekozen voor een aparte verkeersdienst, met als gevolg dat de verkeersveiligheid gunstige cijfers genereert. Het aantal verkeersongevallen is met 23 procent gedaald en dat is zeer positief."

(Week 22, 31 mei t/m 6 juni 2005, editie Tongeren, Belgie)

Terug naar overzicht