Westelijke Mijnstreek

BBOM BV, Bouwbegeleiding, Ontwikkeling en Management

Meer dan alleen een dak boven het hoofd

Wonen is een primaire levensbehoefte welke zich in verschillende gedaanten manifesteert. In onze samenleving genieten we over het algemeen een zekere luxe. We kunnen kiezen voor huren of kopen, afgestemd op persoonlijke voorkeuren wat betreft omgeving en bereikbaarheid. Voor ons als consument speelt het afwegen van factoren duidelijk mee in het bepalen van onze keuze, maar datzelfde geldt ook voor projectontwikkelaars die bouwgronden verwerven om er bedrijfspanden of woningen te realiseren. Het is telkens een omvangrijke onderneming waarbij rekening moet worden gehouden met wisselende en hoge eisen in een zich voortdurend veranderend tijdperk. Een gedegen marktonderzoek staat uiteraard altijd aan de basis van het project, alsmede overleg met betrokken partijen zoals de overheid, stedenbouwkundigen, andere deskundige adviseurs en uitvoerenden. Voordat een bouwproject ontwikkeld of verwezenlijkt kan worden, gaat er een hoop (papier)werk aan vooraf. Dhr. Rüland startte in 1989 het bedrijf BBOM BV, Buro voor Bouwbegeleiding, Ontwikkeling en Management dat in Sittard is gevestigd. Verspreid over heel Limburg realiseerde BBOM een groot aantal projecten waaronder stedelijke uitbreidingen, bedrijfsverplaatsingen en herbestemmingen, elk met specifieke problemen. Actuele projecten in o.a. Venray, Horn, Maastricht, Grubbenvorst, Maasbree en Kerkrade bundelen enerzijds de opgedane ervaring en expertise, terwijl er anderzijds met een frisse kijk op situaties én achtergronden wordt gelet. Beleving en functionaliteit worden in een duidelijke vorm gegoten, de consument plukt er uiteindelijk de vruchten van.

Wanneer de bouwgrond is aangekocht, begint het traject van onderzoek en overleg. Dhr. Rüland: "We richten ons voornamelijk op koopwoningen, maar we hebben ons in het verleden ook ingezet voor andere projecten. Een planmatige aanpak is steeds uitgangspunt voor het realiseren van de projecten. De regelgeving wordt namelijk steeds complexer waardoor er meer deskundigheid is vereist voor het groeiend aantal disciplines zoals archeologisch onderzoek, water - flora - en faunatoetsen. Het op het juiste moment inschakelen van de juiste adviseur is dus van zeer groot belang om zowel tijd- als kostenbesparend te werken om uiteindelijk de woningen betaalbaar te houden voor de consument. Kortom, het is onze taak dit gehele proces in goede banen te leiden en de juiste bronnen aan te boren."


Projectontwikkeling en woningbouw is dus uitermate complex, maar net daarom bijzonder interessant. Belangrijk is om zo snel mogelijk tot realisatie over te gaan, in verband met investeringen en de mogelijkheid om budgetten veilig te stellen voor toekomstige plannen en projecten. De tendens in de markt biedt voldoende ruimte om op creatieve wijze bezig te zijn. Inspelen op de wensen van potentiële kopers en de behoefte in de markt bevordert alleen maar het succes van een project. Vanuit de provincie werd bijvoorbeeld een zogeheten duizendwoningenplan gelanceerd, met als doelstelling jonge mensen aan een betaalbare koopwoning te helpen. Er zijn voorwaarden aan verbonden die speculatie aan banden leggen en de woningen moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Maar ook voor de ouderen in onze bevolking worden huizen gebouwd die navenant hun wensen zijn en een prettig leefmilieu bieden. Inzicht in deze materie en kennis over de behoefte bij mensen werkt dus alleen maar in het voordeel van de projectontwikkelaar. Dhr Rüland: "Door ons is een concept ontwikkeld voor de starters van nu en de senioren van morgen in de vorm van kleine betaalbare (semi) bungalows. De behoefte aan senioren huisvesting is nu reeds groot en neemt alleen nog maar sterk toe."

Bouwen in Limburg betekent ook rekening houden met de geschiedenis van een gebied of regio. Elementen van cultuur, het zij door de tijd ingegeven of door de (plaatselijke) mens gedicteerd, komen vaak tot uiting in de wijze van bouwen en dan met name in de architectonische vormgeving. Maar ook de nabije omgeving of toekomstverwachtingen van een gebied worden in de realisatie van een project meegenomen. Dhr. Rüland: "Uit bestemmingsplannen blijkt veelal wat men kan verwachten in een bepaald gebied en bij het bouwen van woningen houden wij daar natuurlijk rekening mee. Dit kan betrekking hebben op de aanleg van een nieuwe weg wat bijvoorbeeld pas over 5 jaar zal plaatsvinden. Maar bij de plannen en tekeningen van een groep woningen is die weg al inbegrepen, wij anticiperen dus zeker op toekomstige situaties."

volgende

Intro WEAN